Aanvraag verblijfsvergunning voor uitwisseling Au Pair


Een visum aanvraag (MVV/VVR) kunnen wij bij Super Nanny Au Pair Services binnen 10 werkdagen in orde hebben.

Een au pair van buiten de Europese Unie heeft een inreisvisum (machtiging tot voorlopig verblijf oftewel MVV) nodig om Nederland in te reizen en uiteindelijk een jaar te mogen verblijven met een geldige verblijfsvergunning in Nederland.

Super Nanny Au Pair Services is erkend referent van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Super Nanny Au Pair Services is lid van de BONAPA (Branche Organisatie Nederlandse Au Pair Agentschappen) en full voting lid van de IAPA (Internationale Au Pair Association). Daarnaast is Super Nanny Au Pair Services sinds 10 november 2009 Convenanthouder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en sinds 1 juni 2013 is Super Nanny Au Pair Services erkend referent van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Aanvragen uitwisseling au pair mogen uitsluitend door referenthouders gedaan worden.

Hierdoor kunt u wanneer er door ons een digitale aanvraag uitwisseling au pair zal worden ingediend (verblijfsvergunning) in principe binnen 10 werkdagen rekenen op een goedkeuring van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Let op!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst mag altijd een volledig dossier opvragen of losse documenten.

ID pas binnen

De Verblijfsvergunning (VVR) wordt direct gekoppeld aan de MVV aanvraag. Als de in-reisdatum bekend is geven wij dit door aan de IND en ligt de pas klaar bij aankomst van uw au pair  (VVR/Schengen visum) bij het door ons opgegeven IND loket bij u in de buurt. NB; Super Nanny Au Pair Services moet de aankomst datum van de au pair ruim 3 weken van te voren doorgeven aan de IND alvorens zij in Nederland is.

Au pair vanuit de EU

Au pairs vanuit de niet MVV plichtige landen, hebben geen inreis visum nodig (MVV) maar wel na aankomst een verblijfsvergunning (VVR), om een jaar in Nederland te mogen verblijven.

Wat houdt dit allemaal voor u in voordat wij de aanvraag voor uitwisseling au pair voor u kunnen gaan indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst?

Stap voor Stap

  • Begeleiding gastgezin van het verzamelen van de juist documenten voor de aanvraag uitwisseling au pair
  • Controle documenten door het gastgezin ingeleverd bij Super Nanny Au Pair Services
  • Controle aanvraag formulier voor uitwisseling au pair
  • Aanvraag (MVV/VVR) digitaal indienen bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst
  • Begeleiding van de au pair in het land van herkomst
  • Begeleiding van de au pair en/of agent na aankomst in Nederland *
  • Correcte digitale afmelding bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst van de au pair na haar au pair jaar, dit moet geschieden binnen 28 dagen nadat het gastgezin aan Super Nanny Au Pair Services haar vertrek heeft doorgegeven. Hierdoor vervalt voor u de door u ondertekende garantstelling.