Au pair

U wilt in Nederland als au pair bij een gastgezin wonen. Om in Nederland als au pair te wonen, hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u en het gastgezin de volgende voorwaarden:

 • U gaat tijdelijk in Nederland wonen voor een uitwisselingsprogramma als au pair via een erkend au- pairbureau.
 • U bent 18 jaar of ouder maar jonger dan 31 jaar.
 • U hebt geen contract met een gastgezin, (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au pairbureau getekend waarmee u zich verplicht geld of een boete te betalen als u (onderdelen van) het contract niet nakomt.
 • U hebt geen geldbedrag als borg betaald aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au-pairbureau.
 • U gaat geen taken doen voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben. Met meer bijzondere zorg wordt bedoeld zorgtaken die een specifieke vaardigheid vereisen.
 • U bent geen familie van het gastgezin. Dit betekent dat er geen familierechtelijke relatie tot en met de 3e graad bestaat tussen u en het gastgezin.
 • U hebt niet meer dan €34 betaald aan kosten voor de voorbereiding op uw verblijf in Nederland.
 • U hebt niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • U gaat wonen bij het gastgezin. U schrijft zich in bij de gemeente op het adres van het gastgezin.
 • Uw gastgezin staat ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar zij wonen.
 • Uw gastgezin bestaat uit 2 of meer personen. Deze personen hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
 • U hebt nog niet eerder (in het buitenland) voor het gastgezin gewerkt.
 • U doet maximaal 8 uur per dag en maximaal 30 uur per week werkzaamheden als au pair. U hebt minimaal 2 vrije dagen per week.
 • U doet alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden voor het gastgezin.
 • U en het gastgezin maken een dagindeling voor alle 7 dagen van de week. U en het gezin ondertekenen deze dagindeling. In de dagindeling moet minimaal staan:
  • hoeveel uur licht huishoudelijk werk de au pair gaat doen;
  • welke 2 dagen in de week de au pair vrij is;
  • wie naast de au pair licht huishoudelijke werk doet. Er moet een andere persoon benoemd worden.
 • Uw gastgezin moet zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen hebben.

Checklist documenten

Het au pair bureau heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.